• VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THANH VÀ CỘNG SỰ

  • LUẬT SƯ, QUẢN TÀI VIÊN: NGÔ MINH THÀNH - 0908 393 863 - 035 990 1366

  • CHUYÊN TƯ VẤN, TRANH TỤNG : DÂN SỰ, HÌNH SỰ, THƯƠNG MẠI...

  • MINHTHANH LAW LUÔN TỰ HÀO LÀ LUẬT SƯ CỦA BẠN

     
Tiếng Anh
HỎI ĐÁP
Câu hỏi của Người lao động và Công ty liên quan đến dịch Covid 19

* Câu hỏi của Người lao động và Công ty liên quan đến dịch bệnh Covid 19

1/ Vì lý do khách quan Người lao động phải bị cách ly để phòng dịch bệnh COVID-19 (hoặc doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc). Trong thời gian cách ly, dừng việc Người lao động có được Công ty trả lương ngừng việc hay không ?

2/ Dịch bệnh kéo dài dẫn đến khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Công ty cần giải pháp gì về vấn đề lao động đúng theo quy định pháp luật, có thể cho người lao động thôi việc hay không ?

* Luật sư tư vấn

Theo công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc “trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh COVID 19” như sau :

1/ Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như:

- Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

     Vậy Người lao động khi bị cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc) thuộc trường hợp phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19, thì Người lao động được hưởng lương ngừng việc theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

2/ Đối với Doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm thì Người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động; Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

     Vậy theo công văn hướng dẫn nêu trên Doanh nghiệp cần thực hiện một số giải pháp như :

- Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động.

- Nếu ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả thì Doanh nghiệp có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động;

- Nếu doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp nhưng phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo điểm c khoản 1 Điều 38 (Đơn phương chấm dứt Hợp đồng vì lý do bất khả kháng là dịch bệnh) hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động (khó khăn về kinh tế cho Người lao động thôi việc).

Trân trọng

 

Luật sư Ngô Minh Thành

 

 » Hỏi đáp khác:
     • Bồi thường chi phí đào tạo, khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động
     • Tinh giảm lao động vì thay đổi cơ cấu công nghệ và khó khăn về kinh tế
     • Việc ký hợp đồng với người lao động đã nghỉ hưu
     • Doanh nghiệp cũ không chốt sổ BHXH, người lao động phải làm gì ?
     • Ngưởi lao động làm việc sau khi nghỉ hưu có được trợ cấp khi thôi việc?
     • Công ty có thể sắp xếp cho Người lao động nghỉ việc khi dịch bệnh , có phải trả lương ?
     • Muốn nhận Bảo hiểm xã hội một lần cần điều kiện gì , mức hưởng là bao nhiêu, hồ sơ gồm những gì ?
     • Vì lý do dịch bệnh Công ty có thể cho người lao động thôi việc hay không ?
     • Người lao động có được nhận lương khi Công ty cho nghỉ làm để tránh dịch bệnh ?
     • Vì dịch Covid-19 dẫn đến Doanh nghiệp phá sản, vậy tiền lương và các chế độ bảo hiểm của Người lao động được giải quyết ra sao ?
     • Sa thải trong trường hợp người lao động bỏ việc không có lý do chính đáng
     • Người lao động bị sa thải , có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không ?
     • Tai nạn lao động
     • Bồi thường tai nạn lao động cho Người lao động như thế nào ?
     • Chấm dứt Hợp đồng lao động khi người lao động bị kết án tù ?
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
VIDEO CLIP
PHONG THỦY
QUẢNG CÁO
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THANH VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Số 08A đường Biệt Thự - P. Lộc Thọ - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: 0583.704.043 - Hotline: 0908.393.863 - MST: 4201446641
Email: minhthanh_nt@yahoo.com - Website: http://luatminhthanh.com