• VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THANH VÀ CỘNG SỰ

  • LUẬT SƯ, QUẢN TÀI VIÊN: NGÔ MINH THÀNH - 0908 393 863 - 035 990 1366

  • CHUYÊN TƯ VẤN, TRANH TỤNG : DÂN SỰ, HÌNH SỰ, THƯƠNG MẠI...

  • MINHTHANH LAW LUÔN TỰ HÀO LÀ LUẬT SƯ CỦA BẠN

     
Tiếng Anh
HỎI ĐÁP
Cổ đông có quyền khởi kiện Ban lãnh đạo Công ty hay không ?

Kính gửi : VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THANH VÀ CỘNG SỰ

Tôi là một nhà đầu tư có góp vốn vào một Công ty Cổ phần tại TP.HCM với giá trị không lớn khoảng 450 triệu (chiếm tỷ lệ khoảng 1,5%) nhưng thời gian vừa qua, Tôi không nhận được cổ tức cho dù Công ty có lãi. Tôi phát hiện và chứng minh được Ban điều hành Công ty có biểu hiện lạm quyền như : Đầu tư không đúng, không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, Công ty có lãi và không có lỗ lũy kế, Ban điều hành cho rằng tiền lãi để tiếp tục tái đầu tư. Tôi nhận thấy vấn đề này gây thiệt hại cho cổ đông nhỏ lẻ như tôi. Vậy tôi có thể khởi kiện ra tòa được không ?
Cảm ơn Luật sư quan tâm tư vấn (Hoàng Lâm)

** Theo câu hỏi của Bạn VPLS Minh Thanh và Cộng sự xin trả lời như sau :

I/ Căn cứ pháp lý
Theo quy định tại Điều 161 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13  “Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc”

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:
a) Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật này như (Thực hiện các quyền được giao không đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ ; Thiếu trung thực, thiếu cẩn trọng không đảm bảo lợi ích cho Công ty ; Tư lợi vì lợi ích cá nhân ; Không thông báo chính xác kịp thời cho các cổ đông;  Nghĩa vụ khác theo Điều lệ Công ty đã quy định)
b) Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;
c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
d) Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
đ) Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty sẽ tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.

II/ Kết Luận
- Việc Công ty Cổ phần không tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên; không chia cổ tức cho các cổ đông mà sử dụng tiền lãi để tái đầu tư không rõ ràng; Đầu tư không đúng theo quy định . Đây là vấn đề sai trái của Ban điều hành (Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc) đã gây thiệt hại cho các cổ đông nói chung và bạn nói riêng.
- Vậy căn cứ vào tình hình thực tế Công ty CP mà bạn đang là cổ đông sở hữu chiếm tỷ lệ 1,5% số cổ phần phổ thông  (nắm giữ liên lục trong vòng 6 tháng). Thì bạn có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
- Trình tự khởi kiện theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự, tuy nhiên việc lập hồ sơ khởi kiện trong vấn đề này là phức tạp đòi hỏi phải thu thập chứng cứ đủ cơ sở nói lên sự sai phạm nêu trên. Vì vậy bạn cần thiết nhờ Luật sư tư vấn lập hồ sơ khởi kiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn.


VPLS Minh Thanh và Cộng sự trân trọng cảm ơn sự quan tâm của bạn
Trưởng văn phòng


Cử nhân kinh tế, Luật sư Ngô Minh Thành
 

 » Hỏi đáp khác:
     • Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng tại Việt Nam
     • Tư vấn thủ tục phá sản Công ty
     • Trách nhiệm hình sự đối với Pháp nhân thương mại kể từ ngày 01/01/2018
     • Vấn đề mua bán doanh nghiệp
     • Cổ đông không góp đủ vốn, theo quy định thì xử lý và giải quyết tranh chấp như thế nào khi cổ đông không góp đủ vốn ?
     • Người nước ngoài thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam được không?
     • Chủ doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn vào doanh nghiệp khác ?
     • Phân biệt thế nào là HỢP NHẤT và SÁP NHẬP Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014
     • Hợp đồng điện tử là gì, phân biệt với Hợp đồng truyền thống như thế nào
     • Doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh khi gặp khó khăn ?
     • Đang bị án treo có được thành lập hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp
     • Nhờ tư vấn hợp đồng góp vốn như thế này có hợp pháp không?, người góp vốn cần những điều kiện gì để đảm bảo quyền lợi của mình
     • Điều kiện kinh doanh dịch vụ KARAOKE
     • Tư vấn về Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
     • Nhà đầu tư nước ngoài muốn góp vốn, mua cổ phần của một doanh nghiệp tại Việt Nam theo Luật đầu tư 2014
     • Công ty TNHH, Công ty CP có thể đăng ký 2 người đại diện theo pháp luật và Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu tư lợi
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
VIDEO CLIP
PHONG THỦY
QUẢNG CÁO
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THANH VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Số 08A đường Biệt Thự - P. Lộc Thọ - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: 0583.704.043 - Hotline: 0908.393.863 - MST: 4201446641
Email: minhthanh_nt@yahoo.com - Website: http://luatminhthanh.com