• VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THANH VÀ CỘNG SỰ

  • LUẬT SƯ, QUẢN TÀI VIÊN: NGÔ MINH THÀNH - 0908 393 863 - 035 990 1366

  • CHUYÊN TƯ VẤN, TRANH TỤNG : DÂN SỰ, HÌNH SỰ, THƯƠNG MẠI...

  • MINHTHANH LAW LUÔN TỰ HÀO LÀ LUẬT SƯ CỦA BẠN

     
Tiếng Anh
HỎI ĐÁP
Vấn đề hoàn thuế GTGT
Điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 1 luật sửa đổi bổ sung số 106/2016/QH13 có hiệu lực 01/07/2016

Kính gửi : Luật sư
 
Chúng tôi là Công ty chúng tôi đã hoạt động kinh doanh đã hơn 3 năm . Hiện tại , Công ty có nhu cầu hoàn thuế GTGT hơn 450 triệu để có nguồn tiền bổ sung cho đầu tư . Vậy Công ty chúng tôi có đủ điều kiện hoàn thuế hay không, rất mong Quý Luật sư tư vấn, tôi trân trọng cảm ơn (Quý Phước).
 
* Trả lời
Câu hỏi của Quý Công ty , chúng tôi xin tư vấn như sau 
Theo “Quy định sửa đổi bổ sung một số điều luật của thuế GTGT, thuế TTĐB và luật quản lý thuế” số 106/2016/QH13, ngày 06/04/2016, hiệu lực ngày 01/07/2016.
 
Theo hướng dẫn tại khoản 3, điều 1, luật này – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13 thì quy định hoàn thuế giá trị gia tăng được hướng dẫn như sau:
3. Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 
“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.
Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:
a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;
b) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.
Chính phủ quy định chi tiết khoản này.
2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”
 
* Vậy từ ngày 01/07/2016, căn cứ vào quy định nêu trên chúng tôi chia ra 2 trường hợp
- Nếu Công ty của bạn chỉ sản xuất kinh doanh thông thường (không có dự án đầu tư mới), tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thì Công ty của bạn không được hoàn thuế GTGT mà chỉ được chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp
- Nếu Công ty của bạn có có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng
 
 
VPLS Minh Thanh và Cộng sự 
Trân trọng
Trưởng văn phòng
 
 
Luật sư Ngô Minh Thành 
 
 

 » Hỏi đáp khác:
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
VIDEO CLIP
PHONG THỦY
QUẢNG CÁO
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THANH VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Số 08A đường Biệt Thự - P. Lộc Thọ - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: 0583.704.043 - Hotline: 0908.393.863 - MST: 4201446641
Email: minhthanh_nt@yahoo.com - Website: http://luatminhthanh.com