• VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THANH VÀ CỘNG SỰ

  • LUẬT SƯ, QUẢN TÀI VIÊN: NGÔ MINH THÀNH - 0908 393 863 - 035 990 1366

  • CHUYÊN TƯ VẤN, TRANH TỤNG : DÂN SỰ, HÌNH SỰ, THƯƠNG MẠI...

  • MINHTHANH LAW LUÔN TỰ HÀO LÀ LUẬT SƯ CỦA BẠN

     
Tiếng Anh
  » LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Luật sư nha trang tư vấn quản lý và thành lập doanh nghiệp

 

1. Tư vấn quản lý hành chính - pháp luật doanh nghiệp

  • Tư vấn xây dựng và soạn thảo hệ thống như : Điều lệ, thỏa ước lao động, quy chế, quy trình, trong nội bộ Doanh nghiệp;
  • Tư vấn xây dựng hệ thống bộ máy hoạt động cho phù hợp với quy mô hoạt động của Doanh nghiệp;

2. Đăng ký thành lập các loại hình Doanh nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Thay đổi nội dung kinh doanh :

  • Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH , Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh;
  • Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện;
  • Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh các loại hình Doanh nghiệp;

o       Thay đổi ngành nghề kinh doanh

o       Thay đổi tên doanh nghiệp 

o       Thay đổi thành viên 

o       Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)

o       Thay đổi trụ sở 

o       Thay đổi người đại diện theo pháp luật

3. Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp :

  • Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH hoặc ngược lại;
  • Chuyển đổi công ty TNHH thành Công ty cổ phần hoặc ngược lại;

4. Đăng ký các thủ tục Giải thể, Phá sản, Sáp nhập và Hợp nhất Doanh nghiệp.

5. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác của Luật doanh nghiệp.

 

 

» Tin cũ:
Luật sư nha trang tranh tụng
Luật sư nha trang tư vấn pháp luật , soạn thảo hợp đồng
Luật sư nha trang tư vấn và đại diện ngoài tố tụng
Luật sư nha trang tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
Luật sư nha trang tư vấn nhà đất , bất động sản
» Tin mới:
Luật sư nha trang chuyên tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp
Luật sư nha trang luật sư riêng cho doanh nghiệp và cá nhân
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
VIDEO CLIP
PHONG THỦY
QUẢNG CÁO
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THANH VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Số 08A đường Biệt Thự - P. Lộc Thọ - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: 0583.704.043 - Hotline: 0908.393.863 - MST: 4201446641
Email: minhthanh_nt@yahoo.com - Website: http://luatminhthanh.com